Producenci
Wersje językowe
Regulamin
 

REGULAMIN :

$1 POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Niniejszy regulamin Sklepu internetowego LE  seQuin określa ogólne warunki określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego www.lesequin.com z siedzibą w Nowym Sączu oraz określa zasady świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.  Prezentowane na stronie produkty stanowią najczęściej pojedyncze egzemplarze danego modelu, fasonu i rozmiaru.
 2. Sprzedającym jest LS sequin z siedzibą w Nowym Sączu ul. Sobieskiego 18/4 , 33-300 Nowy Sącz o numerze nip 734-306-74-44
 3. Aby korzystać ze sklepu internetowego www.lesequin.com niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci internet z przeglądarką internetową oraz standardowym systemem operacyjnym. 

 

$2 DEFINICJE:

 

- UMOWA SPRZEDAŻY- jest to umowa sprzedaży zawarta na odległość drogą elektroniczną na zasadach, które określa Regulamin między Klientem a Sprzedawcą

-TOWAR- jest to produkt , który przedstawiony jest przez Sprzedawcę za pomocą strony internetowej sklepu www.lesequin.com i jest ofertą sprzedaży dla Kupującego

-DNI ROBOCZE - są to dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

-DOSTAWA- przemieszczenie ściśle określonych , zamówionych partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie

-DOSTAWCA - firma z jaką współpracuje Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego towaru przez klienta:

 1. firmę kurierską
 2. Pocztę Polską S.A. s siedzibą w Warszawie.

-SPRZEDAWCA- oznacza LE SeQuin z siedzibą w Nowym Sączu , Sobieskiego 18/4, 33-300

NIP 7343067444

-REGULAMIN- oznacza niniejszy regulamin

-KLIENT-  osoba nabywająca towar lub usługę , z która może być zawarta umowa sprzedaży oraz na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną Klientem sklepu może być osoba , która ukończyła 16 lat i posiada zdolność do czynności prawnych , która umożliwia im skuteczne dokonanie przedmiotów na stronie sklepu.

-KONSUMENT- konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

-PRZEDSIĘBIORCA -  przedsiębiorcą jest podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową) , dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • REJESTRACJA - jest to czynność jaka musi być dokonana aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.lesequin.com Klientowi nie wolno udostępniać możliwości korzystania ze swojego konta oraz podawać swojego hasła osobom trzecim. Klient obowiązany jest zachować swoje dane do logowania w tajemnicy i zabezpieczyć je przed możliwością dostępu do tych danych osób trzecich. Konto prowadzone jest dla Klienta na czas nieokreślony , jednak Klient może wyrazić chęć rezygnacji z konta.
 • HASŁO- ciąg znaków literowych i cyfrowych , które podaje Klient w celu rejestracji w Sklepie Internetowym , które umożliwiają dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

-NEWSLETTER- elektroniczna forma biuletynu – rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów zawierająca informacje dotyczące Sklepu Internetowego www.lesequin.com

 

$3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego www.lesequin.com , w tym prawa majątkowe i prawa autorskie , prawa własności intelektualnej do jego nazwy , domeny internetowej a także do wszystkiego co jest zamieszczone na stronie internetowej należą do Sprzedawcy. Wyjątek stanowią zdjęcia prezentowane na stronie , które służą do prezentacji towarów i stanowią prawa autorskie osób trzecich)
 2. Aby można było w pełni korzystać z usług sklepu oraz składać zamówienie należy posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym  na telefonie należy posiadać aktywny numer telefonu oraz aktywny dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie strony sklepu internetowego oraz zawartych w nim treści w sposób sprzeczny z prawem , dobrymi obyczajami i interesami osób trzecich.
 4. Nie ma możliwości by sprzedawca poznał Hasło Klienta. Klient nigdy nie zostanie poproszony o ujawnienie hasła w jakikolwiek sposób. Internet ma charakter publiczny dlatego też osoby nieuprawione mogą wejść w posiadanie danych Klienta ,  który to by tego uniknąć powinien zabezpieczyć swoje urządzenia elektroniczne w programy antywirusowe.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w sposób jaki naruszałby interes Sprzedawcy tj. w taki sposób, który świadczyłby nieprawdę bądź wprowadzał w błąd na temat Sklepu Internetowego www.lesequin.com Nie jest też możliwe wykorzystywanie treści znajdujących się na stronie sklepu w celach reklamowych dla innego przedsiębiorcy.      

 

$4 REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja jest nieodpłatna. Jeśli klient chce się zarejestrować to musi bezpłatnie założyć swoje kotno.
 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać bez wcześniejszej rejestracji.
 3. Klient chcąc się zarejestrować wypełnia formularz rejestracyjny i przesyła go drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Klient sam ustala sobie indywidualne Hasło.
 4. W trakcje rejestracji lub zakupów bez rejestracji Klient zapoznaje się z regulaminem sklepu i musi go zaakceptować klikając odpowiednie pole w formularzu.
 5. Podczas rejestracji Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez kliknięcie odpowiednie pola w formularzu. Klient zostaje przez Sprzedawcę dokładnie poinformowany o celach przetwarzania danych osobowych jak i ich ewentualnych odbiorcach.   
 6. W każdej chwili  Klient może cofnąć zgodę na prowadzenie przez Sklep Internetowy jego konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sklepu.
 7. W chwili wysłania przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji. Wówczas zostaje zawarta umowa między Klientem a Sprzedawcą o prowadzenie przez Sprzedawcę indywidualnego konta Klienta. Klient otrzymuje odpowiedni login do konta i w każdej chwili może sam dokonać zmian w koncie Klienta podanych podczas rejestracji.

 

 

 

$5 ZAMAWIANIE TOWARU

 

 1. Informacje na stronie Sklepu Internetowego są zaproszeniem Klienta do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży, same w sobie nie stanowią oferty sprzedaży. Na stronie sklepu publikowane są informacje o produktach oraz warunki ich zakupu i dostawy. Klient ma obowiązek zapoznać się dokładnie z opisem towaru oraz warunkami jego zakupu. Sprzedawca zastrzega , że zdjęcia produktów są jedynie przykładowe. W zależności od urządzenia na jakim są one prezentowane Klientowi mogą się różnic proporcją, rozmiarem , kolorem i to nie może stanowić podstaw do reklamacji. 
 2. Klient może korzystać ze sklepu internetowego i składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Klient dokonuje zakupu poprzez dodawanie produktów na stronie sklepu wciskając przycisk „dodaj do koszyka” pod danym towarem. Samo dodanie produktów do koszyka nie stanowi rezerwacji produktu i w razie wyczerpania ilości produktu umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Klient sam dokonuje zatwierdzenia transakcji poprzez wciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. Za każdym razem klient akceptuje cenę towaru oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z jego wysyłką oraz umową  sprzedaży. 
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Gdy Klient złoży zamówienie Sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres email potwierdzenie złożenia zamówienia.Następnie na adres email Klienta wysyłane jest status zamówienia „PRZYJĘTE DO REALIZACJI” oznacza to przyjęcie przez Sprzedawcę oferty. Z chwilą otrzymania takiego emaila przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 6. Gdy Umowa Sprzedaży zostaje zawarta Klient otrzymuje od Sprzedawcy warunki zawarcia Umowy.

 

$6 DOKONANIE PŁATNOŚCI

 

1.Pod każdym produktem na stronie sklepu internetowego podana jest kwota , która to jest kwotą brutto. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy , o których klient zostanie poinformowany wybierając sposób dostawy .

2. W naszym sklepie internetowym klient może wybrać następujące sposoby płatności:

 1. przelew bankowy w systemie przelewy24 - klient zostanie po wypełnienie sposobu dostawy i sposobu płatności przekierowany na stronę wybranego przez siebie banku w celu dokonania płatności
 2. gotówką za pobraniem - w tym przypadku Klient dokonuje płatności kurierowi w momencie odebrania dostawy

3. Klient ma 5 dni na dokonanie płatności od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane o czym Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną.

4. Dokonanie zakupu wiąże się z wydaniem Klientowi paragonu lub Fv co stanowi podstawę do reklamacji lub zwrotu Towaru a jest on dołączony do zakupionego Towaru i wysłany wraz z nim.

 

$7 DOSTAWA

 

 1. Dostawy realizowane są na terenie:
 • Polski

-

-

-

-

-

2. Podane są dokładne informacje dotyczące ilości dni roboczych potrzebnych do dostarczenia towaru do klienta w wybranym przez niego kraju. Termin ten liczony jest w dniach roboczych. Do dni potrzebnych na dostarczenie towaru nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo uznanych za wolne.

3. Dostawa następuje na adres podany przez Klienta w formularzu.

4. Gdy towar zostaje wysłany na adres mailowy klienta bądź numer telefonu - sms zostaje wysłana informacja o wysłaniu towaru wraz z linkiem do jego śledzenia.

5. Klient ma obowiązek zbadania przesyłki przy Kurierze , natomiast w razie stwierdzenia jej uszkodzenia bądź jakiejkolwiek wady należy z pracownikiem Dostawcy spisać odpowiedni protokół.

6. Klient wraz z towarem otrzymuje dowód zakupu na dostarczone Towary.

 

$ RĘKOJMIA

 

 1. Zadaniem Sprzedawcy jest dostarczenie towaru do Klienta wolnego od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada przed Klientem za wady fizyczne i prawne rzeczy. Zaś zadniem Klienta jest dokładne zbadanie Towaru w momencie jego dostarczenia przez kuriera i w jego obecności.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia 2) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 3) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Gdy Towar posiada wadę Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba , że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad lub wadę tę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony bądź naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad bądź usunięcia wad.

 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady . Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad bądź usunąć wadę bez zbędnej zwłoki bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta jeśli wiązłoby się to z nadmiernymi kosztami bądź doprowadzenie do zgodności  z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe. 
 • Koszty wymiany bądź naprawy ponosi Sprzedawca.

4. Klient jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy pokrywa Klient.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad  przedawnia się z upływem roku.

6. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta w związku z realizacją Umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów o których mowa w ustawie z dnia  23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

$ ODSTĄIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient ma 14 dni od objęcia przez siebie w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy na odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny. 
 2. Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy na adres mailowy ……..
 3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą.
 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od  umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę , oferta ta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy sprzedaży zwraca wszelkie środki przelane mu przez Klienta na podane przez niego konto bankowe. Jeśli natomiast Towar został już wysłany przez Sprzedawcę na adres podany przez Klienta Sprzedawca zwraca przelane przez Klienta środki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru na adres podany przez Sprzedawcę.
 6. Klient w przypadku zwrotu Towaru ma obowiązek zwrócić go w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty jego  otrzymania.
 7. Jeśli Klient chce zwrócić towar to wówczas odsyła go do Sprzedawcy na swój koszt.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru , będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Sprzedawca zwraca płatność Klientowi na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w formularzu zwrotu , który Sprzedawca wysyła Klientowi drogą mailową.

 

$ USŁUGI NIEODPŁATNE

 

1.Usługami nieodpłatnymi , świadczonymi drogą mailową są:

 • formularz kontaktowy oraz inne wysyłane formularze ,- wysłanie wiadomości do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy zawarty na stronie internetowej
 • newsletter - z tej usługi może korzystać każdy kto wyrazi na to chęć poprzez podanie swojego adresu mailowego bądź wprowadzenie numeru telefonu Klient może w każdej chwili zrezygnować  z usługi Newsletetra poprzez wypisanie się z subskrypcji.
 • prowadzenie konta klienta

2. Klient , który żąda usunięcia Konta Klienta musi liczyć się z tym , iż Sprzedawca ma 14 dni na jego usunięcie od daty zgłoszenia takiego żądania.

3. Sprzedawca ma prawo zblokować dostęp do konta Klienta , który poprzez swoją dzlałalność działa na szkodę Sprzedawcy bądź rozpowszechnia informacje świadczące nieprawdę lub wprowadzające w błąd.

4. Klient nie ma prawa udostępniać informacji o osobach trzecich ani wykorzystywać ich wizerunku bez wymaganego zezwolenia bądź pisemnej zgody tych osób.

5. Zabronione jest przez Klienta wykorzystywanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na stronie sklepu oraz ich dalsze rozpowszechnianie osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem a w szczególności dokonywanie tego w  :

 • złej wierze
 • z zamiarem naruszenia dóbr osób trzecich
 • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 • posiadających charakter obraźliwy lub stanowić groźbę skierowaną do osób trzecich,
 • pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy.

 

$ NARUSZENIE PRAW

 

 1. Gdyby okazało się , że Sprzedawca poprzez swoje działanie narusza prawa osób trzecich , ich dobra osobiste , dobre obyczaje, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem to osoba , która się dowiedziała o takim naruszeniu powinna powiadomić Sprzedawcę. Wówczas sprzedawca w trybie bez zbędnej zwłoki usuwa ze strony internetowej sklepu takowe treści.

 

$ DANE OSOBOWE

 

1. Sprzedający będąc w posiadaniu danych osobowych Klientów przechowuje je podczas okresu niezbędnego do realizacji zamówienia lub prowadzenia Konta Klienta.

 

 

$ POSTANOWINIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zaistniałego sporu co do zawartej umowy Sprzedaży strony będą dążyły do jej polubownego rozwiązania. Prawem według , którego są rozstrzygane spory jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca w każdej chwili może dokonać zmiany Regulaminu sklepu o czym Klient zostanie poinformowany. Gdy Klient nie akceptuje nowego Regulaminu , wówczas umowa ulega rozwiązaniu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2019r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl